07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Jiljí

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:30 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:30 - 19:30
Mše sv. se slavností Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Úcta k slavění Srdce Ježíšova se rozšířila ve středověku zásluhou sv. Jana Eudese (1601-1680), ale především díky sv. Markétě Marii Alacoque (1647-1690). Je oslavou charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem.
20:00 - 20:30
Varhanní koncert Petra Chaloupského
Tradiční koncert našeho varhaníka, pana Petra Chaloupského.
20:30 - 21:00
Hra na trubku od Purcella k Armstrongovi
Hra na trubku od mladého hudebníka Adama Vondráška.
21:00 - 22:00
Komentovaná prohlídka kostela a kláštera
Sraz zájemců v hlavní lodi kostela. Následovat bude prohlídka části prostor kláštera (přístup přes kostel).

Celovečerní program:

Výroba růženců v kapli sv. Zdislavy
Významné místo v dominikánské tradici a spiritualitě zaujímá úcta k Panně Marii a modlitba růžence. Maria je pro nás především Královnou kazatelů a Matkou milosrdenství. V růženci spolu s ní rozjímáme o Kristu a o jeho díle vykoupení.

Informace o kostele

WWW: http://praha.op.cz

Adresa kostela: Husova

GPS: 50°5'6.090"N, 14°25'7.291"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Bič

Návaznost na dopravu:

 

 

Metro A – stanice Staroměstská, Můstek Metro B – stanice Národní třída, Můstek

 

 

Kostel sv. Jiljí je klášterní kostel, ve kterém slouží a modlí se bratři dominikáni. Naše farnost se nachází uprostřed města, kde nebydlí mnoho lidí, ale je místem, kde se shromažďují lidé nejrůznějšího původu, kterým se zde líbí a kteří to tu mají rádi. Naše farnost se také zvláštním způsobem věnuje přípravě lidí na křest, na přijetí biřmování v dospělém věku či přípravu snoubenců (bližší informace a kontakty najdete na našem webu). Společenství kolem kostela sv. Jiljí není velké, ale je srdečné. Naše akce můžete také sledovat na Facebooku.

Součástí aktivit bratří dominikánů je také kulturně-vzdělávací místo Dominikánská 8, které je určeno pro všechny lidi bez rozdílu vyznání či názorového zaměření. Aktuální přehled akcí najdete buď na webu, nebo Facebooku.

   

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube