07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Úštěk-Konojedy, kostel Nanebevzetí Panny Marie, zámek

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:00 - 16:10
Zahájení vyzvánění zvonů
16:00 - 20:00
Dětská dílna - písař
16:00 - 20:00
Kuchyně u Brambory
16:00 - 20:00
Občerstvení - opékání buřtů
V průběhu celé akce bude k dispozici občerstvení a bude probíhat opékání buřtů.
17:30 - 18:15
Komentovaná prohlídka Zámku Konojedy
odborný komentář Mgr. Jakub Pátek PhD a PhDr. Kamil Podroužek PhD - UJEP
18:20 - 18:50
Hudební vystoupení - Chrámový sbor Hvězda
19:00 - 19:45
Komentovaná prohlídka Zámku Konojedy
odborný komentář Mgr. Jakub Pátek PhD a PhDr. Kamil Podroužek PhD - UJEP
19:50 - 20:20
Hudební vystoupení - Chrámový sbor Hvězda
20:30 - 21:30
Volná prohlídka Výstava " PAMĚTÍ" Josefína Dušková
Výstava představí aktuální tvorbu sochařky Josefíny Duškové. Nejnovější díla a realizaci celé této výstavy inspiroval objekt konojedského zámku, jeho revitalizace a příběhy a vjemy z rozpadajících se objektů, které v okolí můžeme najít.
21:30 - 22:00
Závěr a ztišení

Informace o kostele

GPS: 50°37'37.122"N, 14°21'8.184"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vladimír Přibyl

Pozdně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech byl vystavěn na místě staršího raně barokního kostela ze samého sklonku 17. století. Kostel spolu se zámkem, bývalým konventem servitů zrušeným roku 1786 nařízením císaře Josefa II., tvoří neoddělitelný historický celek. Fundace kostela s konventem náleží hraběti Františku Karlu Swéerts-Sporckovi a jeho manželce Anně Kateřině. Základní kámen kostela byl položen v roce 1747. Po zrušení kláštera v roce 1786 koupil klášterní majetek syn zakladatelů Jan Kristián a přestavěl jej na zámek. Ten byl sice od roku 1958 chráněn jako kulturní památka, ale během druhé poloviny 20. století byl zámek i kostel využíván lidovou armádou a postupně se dostal do havarijního stavu, byl také staticky poškozen odstřely v nedalekém kamenolomu. Od 80. let byl kostel postupně vystěhováván a opakovaně vykraden.

V roce 2007 koupil zámek soukromý vlastník pan Vladimír Přibyl, díky kterému začala rozsáhlá rekonstrukce. Také přilehlý kostel prošel díky Spolku pro obnovu památek Úštěcka kompletní rekonstrukcí. Kostel je tak v současné době využíván pro koncerty, svatební obřady a občasné prohlídky.

Další informace ke kostelu, zámku a k prohlídkám najdete na webu www.zamekkonojedy.cz nebo na stránkách Spolku pro obnovu památek Úštěcka.

(zdroj: https://www.stredohori.cz/detail/zamek-a-kostel-konojedy, cit. 3. 5. 2022)

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube