02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Úštěk-Konojedy, kostel Nanebevzetí Panny Marie, zámek

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:00 - 22:30 Otevřeno, možnost návštěvy
16:55 - 22:30
Otevření kostela
17:00 - 20:00
Ochutnávka historické pochoutky z 18. století pod záštitou Ježek Catering
17:00 - 20:00
Tvoření pro děti i dospělé s Kateřinou Stočesovou pod záštitou firmy RALTON
- tvorba obrázků ze skleněných kamenů firmy RALTON - výroba letadel z přírodních materiálů
17:00 - 22:00
Opékání buřtů u ohýnku
- možnost si opéct špekáček, počet je omezen
17:30 - 17:55
Prohlídka Zámku Konojedy
- prohlídka Zámku Konojedy u Kostela Nanebevzetí Panny Marie Konojedy
17:55 - 18:00
Vyzvánění zvonů a zahájení
18:00 - 18:35
Mše svatá - celebruje generální vikář litoměřické diecéze Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek
19:00 - 19:30
Hudební vystoupení
19:00 - 19:30
Prohlídka Zámku Konojedy
20:00 - 20:30
Komentovaná prohlídka kostela - představí moderátorka Iva Bendová
20:30 - 21:00
Hudební vystoupení
21:00 - 21:30
Komentovaná prohlídka kostela - představí moderátorka Iva Bendová
21:30 - 22:30
Volná prohlídka kostela - ztišení - závěr

Informace o kostele

GPS: 50°37'37.122"N, 14°21'8.184"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Kateřina Stočesová

Pozdně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech byl vystavěn na místě staršího raně barokního kostela ze samého sklonku 17. století. Kostel spolu se zámkem, bývalým konventem servitů zrušeným roku 1786 nařízením císaře Josefa II., tvoří neoddělitelný historický celek. Fundace kostela s konventem náleží hraběti Františku Karlu Swéerts-Sporckovi a jeho manželce Anně Kateřině. Základní kámen kostela byl položen v roce 1747. Po zrušení kláštera v roce 1786 koupil klášterní majetek syn zakladatelů Jan Kristián a přestavěl jej na zámek. Ten byl sice od roku 1958 chráněn jako kulturní památka, ale během druhé poloviny 20. století byl zámek i kostel využíván lidovou armádou a postupně se dostal do havarijního stavu, byl také staticky poškozen odstřely v nedalekém kamenolomu. Od 80. let byl kostel postupně vystěhováván a opakovaně vykraden.

V roce 2007 koupil zámek soukromý vlastník pan Vladimír Přibyl, díky kterému začala rozsáhlá rekonstrukce. Také přilehlý kostel prošel díky Spolku pro obnovu památek Úštěcka kompletní rekonstrukcí. Kostel je tak v současné době využíván pro koncerty, svatební obřady a občasné prohlídky.

Další informace ke kostelu, zámku a k prohlídkám najdete na webu www.zamekkonojedy.cz nebo na stránkách Spolku pro obnovu památek Úštěcka.

(zdroj: https://www.stredohori.cz/detail/zamek-a-kostel-konojedy, cit. 3. 5. 2022)

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube