10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Informace o kostele

WWW: http://www.bjbpribor.cz

Adresa kostela: Frenštátská 166

GPS: 49°38'0.194"N, 18°8'39.48"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Bělunek

 

HISTORIE SBORU

Náš sbor začal vznikat na začátku roku 2001, za asistence amerického misionáře – Lance Robertse.

Nejdříve jsme se scházeli v domácích skupinkách, potom asi rok v jedné ze tříd na ZŠ Dukelská. Od roku 2003 pak v pronajatých prostorách Dětské misie. To stále ještě jako „nezávislé společenství příborských křesťanů.

Modlili jsme se a diskutovali o tom, k jaké oficiální církvi v ČR se přiřadit, která by nám byla věroučně blízká. Vybírali jsme ze dvou možností: Křesťanské sbory nebo Bratrská jednota baptistů.

Dne 24.3.2006 jsme byli oficiálně zaregistrováni Ministerstvem kultury ČR jako samostatný Sbor Bratrské jednoty baptistů v Příboře.

 

KDO JSME A ČEMU VĚŘÍME

Jsme lidé, kteří odpověděli na kázání evangelia vírou v Ježíše Krista- křesťané. Bůh si svoji církev shromažďuje sám, svým Slovem – Biblí a skrze svědectví Ducha svatého. Součástí božího lidu – církve se stáváme v okamžiku , kdy jsme uvěřili a přijali křest v Ježíšově jménu. Máme prospěch z Kristova vykupitelského díla, stáváme se součástí Jeho těla a máme podíl na darech Ducha svatého.

Církev je místem, kde jako věřící setrváváme ve víře a můžeme tu růst působením Ducha svatého. Jsme „jedno srdce a jedna duše“ a „jedni druhých břemena neseme“.

Vyznáváme svou víru v Pána Ježíše a očekáváme Jeho druhý příchod. Snažíme se okolnímu světu hlásat evangelium spasení , které mu Bůh nabízí ve svém za nás zemřelém a zmrtvýchvstalém Kristu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube