07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Bučovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:30 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 18:00
Hodina Kaple Žarošských (za kostelem)
Komentovanou prohlídku kaple zaštiťuje Muzeum Vyškovska, p. o. a Okrašlovací spolek v Bučovicích
17:00 - 18:00
Mše svatá
Liturgický obřad prvního pátku v měsíci
17:00 - 22:00
Výstava fotografií spolku Člověk a Víra, z.s.
18:00 - 19:00
O Červené Karkulce (před kostelem)
Divadelní představení pro rodiče s dětmi loutkohereckého divadla "Já to jsem"
19:00 - 20:00
Koncert ZUŠ Arthura Nikische Bučovice
Vystoupení žáků a učitelů místní ZUŠ
20:00 - 21:15
O zajímavostech a krásách bučovického kostela
Výklad o historii kostela, symbolech v umění a nově zrekonstruovaných varhanách
21:15 - 21:45
Varhanní půlhodinka bučovických varhaníků
„Ať každá píšťala chválí …“
21:45 - 22:00
Závěrečné požehnání

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostbucovice.cz

Adresa kostela: náměstí Svobody

GPS: 49°9'6.12"N, 17°0'13.68"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martina Sedlačíková

Návaznost na dopravu:

Z Brna vlakem nebo autobusem. Z Vyškova autobusem. Ze směru Uherského Hradiště vlakem. Jinak autem ze všech koutů :-) .

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 26.04.2022)

Ne
9:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
St
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
So
8:00 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci

Raně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie je nemovitou kulturní památkou a tvoří významnou dominantu náměstí v Bučovicích.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA KOSTELA

Kostel byl postaven v letech 1637–1641 za Maxmiliána z Lichtenštejna švýcarsko-italským architektem Giovannim Giacomem Tencallou v barokním slohu. V roce 1642 kostel vysvětil olomoucký kanovník Kašpar Karas z Rhomsteinu. Oratoř a kruchta byly přistavěny roku 1748 podle rakouského architekta Antona Erharda Martinelli. Ve 20. letech 19. století došlo ke klasicistní přestavbě a byly vystavěny boční lodě a ve 2. třetině tohoto století byly hlavní interiéry chrámu zkrášleny štukovou figurální výzdobou Johanna Schuberta. Od roku 2021 probíhá revitalizace kostela. Za finanční podpory z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura, z Jihomoravského kraje a z města Bučovice došlo k opravě střechy kostela a fasády na průčelí s věžemi. Generální obnovou prošly také unikátní varhany včetně památkově chráněné skříně s barokní výzdobou. Dvoumanuálové mechanické romantické varhany s pomocnými zařízeními firmy Brauner nyní disponují 23 rejstříky s 1 502 píšťalami.


ZAJÍMAVOSTI KOSTELA:

MILOSTNÁ SOCHA PANNY MARIE HROMNIČNÉ - vpravo za vchodovými dveřmi do lodi kostela se nachází socha Panny Marie Hromničné, která je zřejmě přesnou kopií sochy z kostela řádu trinitářů ve Vídni na Alser Straße a ke které se váže v 1. polovině 18. století vznik poutního místa v bučovickém kostele. Sochu nechal zhotovit bučovický knížecí účetní Ferdinand Jan Faber se svou ženou u brněnského sochaře J. Schertze. V historických dokumentech je možné nalézt informace o podivuhodných a zázračných událostech, které byly připisovány milostné soše Matky Boží Hromničné z Bučovic. K Panně Marii Hromničné se konala zvláštní procesí, kdy poutníci žádali o pomoc proti suchu nebo v dobách války, jak v kronice popisuje Ferdinand Jan Faber. Poutní tradice však v tomto místě zanikla vlivem josefínských reforem. Milostné soše se však i dnes věnuje jistá pozornost. Socha je převlékána a upravována podle liturgie, k těmto účelům je součástí inventáře bučovického farního kostela několik šatů a plášťů k různým liturgickým obdobím.

I když v současné době není toto místo vnímáno jako mariánské poutní, je snaha o obnovení poutní tradice a mariánské úcty k bučovické milostné soše Panny Marie. Dne 2.2.2024 se poprvé po dlouhé historické přestávce uskutečnila HROMNIČNÍ POUŤ S PRŮVODEM SVĚTLA. Po mši svaté, při které byly u sochy Panny Marie Hromničné požehnány svíce, vyšel průvod světla s lucernami od kostela přes místní lesopark Kalvárie, kde na vyhlídce místní kněz požehnal městu.

OBRAZ PANNY MARIE BUČOVICKÉ - obraz malovaný na dřevě, je umístěn naproti soše Panny Marie Hromničné. Jedná se o kopii ikony Panny Marie Vladimírské nebo jinak nazývané Rušánecké (ruské), paladia Ruska. Podle pověsti se obraz na dřevě našel kdysi v dutém stromě v místě zvaném "Na Kaštýlku". Madona Bučovická měla pomoci při žloutence a jiných nemocech.

EXPOZICE O ŽIVOTĚ P. VÁCLAVA DRBOLY - v předsíni kostela je nainstalována stálá expozice o životě P. Václava Drboly, který sedm let působil v bučovické farnosti. V roce 1951 byl nezákonně popraven v rámci tzv. babických procesů. Nyní běží proces jeho blahořečení.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube