10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Závišice, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 18:00
Hudební vystoupení dětí ze MŠ a ZŠ a chrámové scholy
Hudební vystoupení sborečku Notičky, dětí ze základní školy a chrámové scholy.
17:00 - 21:00
Doprovodný program
Soutěžní stanoviště pro děti, degustace mešních vín, klášterního piva a kostelníkovy medoviny pro dospělé, zážitkové prohlídky kostela, občerstvení kávou, čajem, slanými i sladkými dobrotami.
19:15 - 20:10
Hudební vystoupení žesťových nástrojů pod vedením Aleše Kuběny a souboru Musica Priboriensis pod vedením Mgr. Blanky Hrubé
Vystoupení žesťových nástrojů a souboru Musica Priboriensis
20:20 - 21:00
Přednáška Vítka Rašky, adorace, modlitba za obec

Informace o kostele

Římskokatolický kostel svatých Cyrila a Metoděje vedle budovy školy v centru obce Závišice. Slavnostní svěcení kostela svatých Cyrila a Metoděje v září roku 1935 bylo vrcholem snah mnoha generací o vlastní chrám Páně v obci. Do té doby využívali závišičtí věřící gotický kostelík v zaniklé vesnici Támovicích u Štramberka, u kterého také pohřbívali.  Příprava stavby musela být několikrát přerušena. Největší překážkou se stala 1. světová válka a s ní související chudoba. Nebýt úspěšného starosty a lidoveckého poslance Jana Hyvnara a dalších členů Kostelní jednoty, jejichž zásluhou byl kostel zdárně postaven, mohli být Závišané bez svého kostela ještě mnoho desítek let. Hlavní pouť ke svatým Cyrilu a Metoději se v kostele spadajícím do štramberské farnosti uskuteční dne 5. 7. v 10 hodin. V obci se nachází také kaple Panny Marie Nanebevzaté z roku 1861. U této kaple v závišických pasekách se bude letos konat pouť dne 14. 8. v 14:30 hodin, poté bude následovat sváteční odpoledne s atrakcemi pro děti i dospělé.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube