07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Ostrava-Polanka nad Odrou, Husův sbor

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:05
Zvonění, přivítání přítomných
18:05 - 19:05
KONCERT KLASICKÉ HUDBY: Účinkují Pavel Král s přáteli
Pavel Král - varhany, Ivana Neuwirthová – akordeon, Václav Platoš – trubka, Miluše Suchánková – kytara, Božena Turoňová - flétna, Tamara Anežka Urbánková – zpěv.

Informace o kostele

WWW: http://www.nosvinov-polanka.hys.cz

Adresa kostela: 1. května 143

GPS: 49°47'9.544"N, 18°9'32.544"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Chytil

Návaznost na dopravu:

Bus č. 46, 59, zastávka U Dluhoše

 

Církev československá (od roku 1971 s přívlastkem husitská) se v Polance ustavila dokonce dříve než ve Svinově, pod jehož duchovní správu pak patřila. Přednášejícím a hlavním organizátorem, jako i jinde, byl Ferdinand Stibor z Radvanic, farář a pozdější biskup. Jedna jediná bohoslužba se konala v tzv. Frankově kapli – hřbitovním kostelíku, ale pro odpor římských katolíků se nadále konaly bohoslužby ve školní místnosti. Pozemek pro stavbu kostela zakoupil Josef Dluhoš v r. 1930. V roce 1933 se podařilo dostavět a otevřít Husův sbor. To už byl místním duchovním správcem Rudolf Pařík ze Svinova. Jedná se o kostelík střízlivého slohu, který působí zvenku i zevnitř úhledně. Dnes je ve věži kostelíka umístěn zvonek, 200 let starý, z kaple panství Blücherova v Polance, který daroval zbytkový statkář p. Doležel. Sbor slouží k bohoslužebným setkáním a dalším obřadům, koncertům a jiným kulturně – vzdělávacím akcím. Bohoslužby se konají v neděli od 8:45 hodin.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube