07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Černíkovice, kostel Povýšení sv. Kříže

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Stručná historie kostela v Černíkovicích

 

První písemné zmínky o kostelu v Černíkovicích pocházejí ze 14. století. Při opravách současného kostela byly objeveny zazděné kamenné prvky pocházející snad z presbytáře původního kostela, které je možno zařadit do druhé poloviny 13. století.

Raně barokní kostel „Povýšení sv. Kříže“ v Černíkovicích byl postaven v letech 1652-1656 za hraběte Jindřicha Krafta. Stavebně se jedná se o jednolodní kostel s polygonálně uzavřeným presbytářem a průchozí západní věží. Jako autor návrhu kostela se uvádí architekt Carlo Lurago. Ve věži jsou zavěšeny zvony z let 1493 a 1534. V roce 1887 byla k jižní straně presbytáře přistavěna sakristie s oratoří v patře a do severozápadního koutu mezi loď a věž přístavek schodiště na kůr, obojí v novorománském stylu. Dřevěná západní předsíň je z roku 1940. Autorem kostelních varhan z roku 1905 byl pražský varhanář Josef HUBIČKA. Hlavní oltář zdobí obraz Krista na kříži od malíře Josefa Berglera z roku 1754.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube