07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Lhoty u Potštejna - Malá Lhota, kostel Panny Marie Bolestné, Homole

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:30 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: https://kno.farnost.cz/

Adresa kostela: Homole

GPS: 50°3'10.0631999998808"N, 16°15'34.0728000001263"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ludmila Konvalinková

Samota Homole s poutním kostelem se nachází na návrší v severním výběžku Svitavské pahorkatině zasahujícím do nižší Orlické tabule. Popis poutního místa Zakladatelkou poutního kostela na Homoli se r.1692 stala hraběnka Terezie Elenora z Ugarte. Roku 1696 nechala před průčelím kostela postavit široké přímé schodiště skládající se ze 153 stupňů a 16 odpočívadel, podle počtu Zdrávasů a Otčenášů růžence. Kostel potkaly v průběhu času dvě pohromy. Roku 1740 se při velké vichřici zřítila věž a r.1864 kostel zcela vyhořel.Kolem kostela byl založen hřbitov s Kostnicí r.1778.Výstavbu areálu ukončilo r.1805 zařízení zvonice. Cestou po schodišti můžeme obdivovat dvojce soch svatých. Sv.Vincenc z Pauly a Antonín z Padovy, Felix z Valois a Linhart, PM Sedmibolestná a PM Staroboleslavská, sv.Jan Nepomucký a Marie Magdalena.Před průčelím jsou dvě kaple (Nanebevzetí P.Marie, sv.Jan Nepomucký)s oltáři(sv.Jan Křtitel, sv.Anny), původně umístěnými v kostele. Kostel je jednolodní s trojboce uzavřeným presbytářem s přístavnou věží. Průčelí je zakončeno volutovým štítem. Zařízení je rokokové a novodobé. Hlavní oltář pochází z r. 1779. V jeho středu je umístěna barokní Pieta z konce 17. století. Boční oltáře jsou pseudobarokní. Za zmínku stojí i barokní kopie milostného obrazu z Ústí nad Orlicí umístěná v presbytáři. Za kostelem je klečící sousoší sv. Jana Nepomuckého a Václava. Nedaleko je budova bývalé kaplanky z r. 1754. Převzato z knihy Poutní místa v Čechách, vydalo nakladatelství Debora v roce 1995.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube