07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Malé Svatoňovice, Poutní kostel Sedmi radostí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:15 - 20:30 Otevřeno, možnost návštěvy
19:30 - 20:15
Koncert
Koncert - díla světových hudebních skladatelů

Informace o kostele

WWW: http://www.msvatonovicekostel.cz/

Adresa kostela: Schejbalova 100

GPS: 50°32'4.36800000011774"N, 16°3'1.5630000001235"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Ladislav Hojný

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18.05.2024)

Ne
10:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
18:00 celý rok, každý týden
Čt
18:00 celý rok, každý týden
So
8:30 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci

Malé Svatoňovice - mariánské poutní místo a obec s hornickou tradicí leží v severovýchodní oblasti Královéhradeckého kraje na území bývalého okresu Trutnov. Počátek obce spadá do první pol. 18. století a souvisí se založením mariánského poutního kostela a lázní v blízkosti vodního pramene na jižním svahu Jestřebích hor. Malé Svatoňovice jsou místem, kde se narodil český literát světového formátu - Karel Čapek a kam ve svém dětství putovala se svou babičkou i spisovatelka Božena Němcová. Zasvěcení kostela Sedmi radostem Panny Marie je v rámci České republiky i střední Evropy naprosto ojedinělé. Generace našich předků na tomto místě nacházely zdroj čisté radosti, odvahu vzdorovat životním těžkostem a pramen posilující naděje. Zbožný poutník i zvídavý turista se může občerstvit chladivou vodou ze studánky a obdivovat Lurdskou kapli vyzdobenou araukarity. Dříve než se vydá strmou cestu do Mariánského sadu s kapličkami a křížovou cestou, zastaví se v předsíni kostela, aby spatřil soškou Svatoňovické Madony na hlavním oltáři. A dost možná, že si vzpomene na bezděčný povzdech malé Barunky Panklové : „Ach … zde je tak krásně“.

Poutní kostel Sedmi radostí Panny Marie

Původně barokní stavba z roku 1734. Loď klasicistní po přestavbě v letech 1830 – 31. Hlavní oltář Panny Marie Sedmiradostné pochází z roku 1886. Uprostřed retabla za skleněnou výplní je vystavena plastika Svatoňovické Madony z r. 1715 - dílo lidového řezbáře Jana Karáska z Odolova. Na evangelijní straně vítězného oblouku je umístěna kazatelna a boční oltář sv. Jana Nepomuckého z roku 1886. Na epištolní straně lodi se nachází boční oltář sv. Barbory, patronky horníků. Nástěnné malby radostí P. Marie z roku 1899 jsou dílem Ludvíka Nejedlého z N. Bydžova. Secesní reliéf - majolikový obraz Ježíše Krista v Getsemane - pod kruchtou kostela zhotovila v r. 1910 keramická továrna v Rakovníku.

Prohlídku kostela s výkladem pro větší organizované skupiny je třeba telefonicky domluvit předem. Za příznivého počasí je otevřená předsíň s prosklenými dveřmi, odkud je pohodlný výhled do celého prostoru kostela.

Kaple "Studánka"

Kaple nad pramenem z r. 1732 představuje unikátní stavbu barokní doby. Mozaiková výzdoba interiéru podle návrhu Pantaleona Majora, benediktina z Emauz, pochází až z r. 1907 a je dílem keramické továrny z Rakovníku. Pramen má přibližně stálou teplotu osmi stupňů Celsia, v zimě nezamrzá a každých 10 vteřin vydá 2 litry vody. Samostatné potrubí přivádí vodu ze studánky do průčelí kaple, kde se mohou návštěvníci napít a nabírat vodu do přinesených nádob. Studánka je volně přístupná po celý rok.

 

Araukaritová kaple Panny Marie Lurdské

Byla založena v roce 1934. Lurdská jeskyňka se sochou Panny Marie Lurdské a postavou klečící sv. Bernardetty zřízena v r. 1948. Jedinečná sbírka araukaritů. Kaple je přístupná denně od začátku května do konce října v době od 8 do 18 hodin.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube