10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Smidary-Loučná Hora, kostel sv. Jiří

Program Noci kostelů 10. června 2022

19:00 - 19:15
Komentovaná prohlídka
Do historických tajů a mýtů o kostele sv. Jiří v Loučné Hoře Vás uvede osoba nejpovolanější.
19:00 - 20:00
Výstava pohledů
Celou nocí kostelů Vás bude provázet výstava historických pohledů Loučné Hory a okolních obcí.
19:00 - 22:00
Výběr z místních autorů
Při víře v dobré počasí Vás zveme na piknik s ledovým čajem v trávě. Těšit se můžete na ledový čaj a sušenky. Dobrá kniha samozřejmostí - výběr místních autorů - záštitu převzala knihovna Smidary.
19:00 - 22:00
Workshopy pro malé i velké
Trocha té zábavy pro menší i větší.
20:00 - 20:15
Komentovaná prohlídka
Do historických tajů a mýtů o kostele sv. Jiří v Loučné Hoře Vás uvede osoba nejpovolanější.
21:00 - 21:15
Komentovaná prohlídka
Do historických tajů a mýtů o kostele sv. Jiří v Loučné Hoře Vás uvede osoba nejpovolanější.
21:30 - 22:30
Po ukončení noci kostelů : Koncert Trio Coucou v rámci akce: Dvořákův festival 2022
Bezprostředně na akci: Noc Kostelů navazuje Dvořákův festival 2022 s vystoupením souboru Trio Coucou - soubor čtyř mladých profesionálních hudebníků – Radky Rubešové (zpěv), Zdeňka Häckla (housle), Martina Kudrny (piano a akordeon) a Petra Pavíčka

Informace o kostele

Pozdně barokní roubený kostel zasvědcený svatému Jíří leží ve středu obce Loučná Hora.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube