07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Svitavy, kostel Navštívení Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:40
Mše svatá
Mši svatou bude sloužit P. Václav Dolák, svitavský farář.
19:00 - 20:30
Červnová vyhlídka
Vyhlídka na svitavské náměstí a večerní Svitavy. Přijďte se nadechnout a získat nadhled.
20:00 - 20:30
Prohlídka s komentářem
Komentovaná prohlídka kostela vedená Mgr. Jiřím Žilkou.

Celovečerní program:

Košík proseb
Můžete napsat a dát do košíku své touhy, prosby i přání. Vaše úmysly předložíme Bohu v našich modlitbách.
Putování za srdcaři
Neseďte doma a vyražte poznat srdcaře a nebo alespoň jejich díla. Zveme vás k pouti po kostelích a modlitebnách.
Noc kostelů v ostatních svitavských kostelích a kaplích
Noc kostelů se koná i na jiných místech ve Svitavách a okolí - tak neseďte doma a jděte se projít nebo projet.... :-)
Možnost rozhovoru s knězem
Po celou dobu Noci kostelů bude přítomen místní farář - P. Václav Dolák. Můžete využít k dotazům i duchovnímu rozhovoru..

Informace o kostele

WWW: http://farnost-svitavy.cz/

Adresa kostela: náměstí Míru

GPS: Loc: 49°45'23.929"N, 16°28'1.703"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zdeněk Pešina

Návaznost na dopravu:

Svitavský kostel Navštívení Panny Marie se nachází na svitavském náměstí Míru.

 


 

 

Historie kostela
   Někdy kolem roku 1250 vzniká v město Svitavy. Spolu s ním také dominantní stavba – kostel. Muž, který dal základ městu i kostelu, byl olomoucký biskup Bruno ze Schauenburka. Na území Svitav tou dobou působili také litomyšlští premonstráti, kteří tu založili vesnici a kostel sv. Jiljí v blízkosti dnešního hřbitova.
   Při kostele sídlila téměř sto let biskupská kapitula (kněží z okruhu litomyšlského biskupa) uprchlá z Litomyšle. 4. září 1781 byl kostel těžce poničen největším požárem v historii města, při němž se probořily klenby, shořelo téměř veškeré zařízení, dokonce se roztavily i zvony. A tak byl kostel v letech 1783 – 1795 přestavěn do dnešní pozdně barokní podoby litomyšlským stavitelem Matějem Rosou. V říjnu 1796 byl slavnostně vysvěcen olomouckým světícím biskupem Aloisem Josefem hrabětem Kolowratem a zároveň se stal kostelem farním (hlavním). Současnou podobu kostel získal při generální rekonstrukci v letech 1993-4.

Podoba kostela
   Původní kostel byla zřejmě jednolodní gotická stavba se dvěma postranními kaplemi, které jsou dodnes na původním místě. Přístavba na severní straně s gotickým opěrným sloupem je rovněž starobylá, přízemí sloužilo původně jako kaple, dnes je tu tzv. nová sakristie. Po požáru v roce 1781 došlo ke změnám: hlavní loď byla prodloužena, vystavěna vstupní část s kůrem pro varhany a první patro přístavby na jižní straně kněžiště.
   Věž existovala prokazatelně v 18. st., v roce 1865 byla zvýšena a opatřena hodinami. Nové tři zvony a umíráček byly rekvírovány pro válečné účely, Svitavům se vrátil jediný zvon z kostela sv. Jiljí a je dnes na věži tohoto kostela.

Kontakt na kněze:
P.Václav Dolák - [email protected]

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube