07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Zborovy-Nicov, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:15
Zahájení, vystoupení souboru Rozmarýny
Po slavnostním zahájení a seznámení s programem vystoupí vokálně-instrumentální soubor Rozmarýny
18:30 - 19:00
Komentovaná prohlídka kostela
Seznámení s tradicí nicovského poutního místa, historií kostela a jeho uměleckým významem, zejména v rámci tvorby jeho autora Kiliána Ignáce Dientzenhofera
19:15 - 19:30
Hudební vystoupení
Další část vystoupení souboru Rozmarýny
20:00 - 20:15
Páter František Kašpar
Seznámení s životem, dílem a duchovním odkazem významné osobnosti spjaté s nicovským kostelem
20:20 - 20:30
Čtení z básní pátera Kašpara
Zazní básně, které páter Kašpar napsal na nicovské faře
20:55 - 21:00
Zakončení večera

Celovečerní program:

Procházka po nicovské barokní stezce
Poutníci si během celého večera mohou projít nicovskou barokní stezku od kostela k mariánské kapličce s údajně zázračnou vodou, nebo kolem sochy svatého Jana Nepomuckého až k vyhlídce Na Šafránce s výhledem na poutní chrám a hřeben Šumavy.
Putování nicovským chrámem
Krátká pouť interiérem chrámu přibližující symboliku Starého a Nového zákona. Podle plánku kostela bude možné projít jednotlivá zastavení. U každého zastavení bude vysvětlen jeho duchovní význam.
Meditace ve hřbitovní kapli
Prostor nově opravené hřbitovní kaple nabízí ideální příležitost pro ztišení, meditaci nebo rozjímání při svíčkách

Informace o kostele

WWW: http://www.nicov.eu

GPS: 49°22'57.643"N, 13°30'2.191"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Dalibor Hák

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází v Nicově, vzdáleném 2 km z plánického náměstí a 1 km od obce Zborovy.

Automobilem je dosažitelný po silnici č.186 z Klatov (17km), silnici č.187 z Nepomuku (15km) a dále na Plzeň (40km)

Pěšky z Plánice(náměstí) cca 20 minut po silnici/žlutá turistická značka.

Veřejná doprava v pátek 07/06 do Plánice, náměstí

Z Klatov v 16.38 a 18.42 hodin, zpět ve 20.58 hodin (BUS 430921)

Z Plzně v 16.40 a 17.40 hodin, zpět ve 20.58 hodin (BUS 430432)

Počátky poutní tradice v Nicově sahají do období vrcholného středověku. Ve 14.století zde byl zásluhou nedalekého cisterciáckého kláštěra v Pomuku(Nepomuku) postaven první kostel. Pouti se již tehdy konaly k zázračné, původně dřevěné, soše Panny Marie. Známé byly i léčivé, někdy též zázračné účinky vody z blízké mariánské studánky.

Po období útlumu navazujícím na husitské války a reformační tendence na panství ke kterému Nicov náležel byl v druhé polovině 17. století patrný opětovný nárůst poutní aktivity k zázračné mariánské soše. Vzhledem k potřebám souvisejícím s intenzivním fenomenem barokní zbožnosti a díky velmi osobnímu vztahu k nicovské lokalitě se tehdejší majitel panství, hrabě Adolf Bernard z Martinic, rozhodl pro stavbu nového, reprezentativního chrámu. Jeho návrhem pověřil jednu z nejvýznamnějších postav středoevropské barokní architektury Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Základní kámen byl patrně položen roku 1720 a kostel byl vysvěcen v září 1730 litoměřckým biskupem Janem Adamem Vratislavem z Mitrovic.

Dispozicí kostela je centrála na půdorysu řeckého kříže se zdůrazněnou podélnou osou, s vedlejšími čtvercovými prostorami v koutech kříže. Ústřední prostor nad půdorysem okoseného čtverce je umocněn mohutnou kruhovou kopulí s osmi okny a lunetami. Konvexkonkávně zvlněná balustráda kruchty a oratoří dodává interiéru dynamičnosti. Výrazné je dvouvěžové průčelí kostela, pohybově akcentované středním rizalitem.

V interieru kostela jsou zachované původní prvky výzdoby oltářů i cenné úkazky řemeslné, např. kovářské zručnosti z poloviny 18.století.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube