07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kravaře, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 22:30 Otevřeno, možnost návštěvy
19:00 - 19:10
Slavnostní rozeznění zvonů
provede Petr Danihel
19:10 - 19:30
Přivítání a úvodní slovo
19:30 - 20:00
Flétnový minirecitál
Laura Šimánková
20:00 - 20:45
Pásmo pěveckého sboru 440 Hz
20:45 - 21:00
Varhanní improvizace
tajemný kapucín
21:00 - 21:05
Slavnostní rozeznění zvonů
21:05 - 21:45
Kostel je víc než modlitebna
Moderovaná beseda
21:45 - 22:00
Varhanní improvizace - závěr programu

Informace o kostele

Adresa kostela: Náměstí 2, Kravaře, 471 03

GPS: 50°37'56.972"N, 14°23'39.299"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Blanka Konopová

Návaznost na dopravu:

Vlaková doprava ve směru Česká Lípa a Litoměřice jezdí každé dvě hodiny.

Gotický kostel Narození Panny Marie

Skvostem obce Kravaře je původně gotický kostel Narození Panny Marie, připomínaný v r. 1384. Po velkém požáru v r. 1646 byl obnoven po r. 1650. Jeho dnešní vzhled nese stopy barokních úprav z let 1744 - 1749, které byly zjednodušeny při opravách po druhém největším požáru Kravař v r. 1860. Jednolodní barokní prostor má zaoblená nároží a stěny členěné pilastry. V západní části zdobí chrám rokoková kruchta s dřevořezbami spočívající na dvou sloupcích. Její varhanní stroj pochází od mistra J.J.Wohla z r.1748. Oratoře jsou neseny segmentovými oblouky. Zařízení je částečně raně barokní, částečně z 2. poloviny 18. století. Původní oltářní obraz Panny Marie je v presbytáři, na hlavním oltáři je umístěna Panna Maria Pasovská od drážďanského dvorního malíře Benedikta Kerna. Kazatelna s reliéfy evangelistů je rokoková. Za pozornost dále stojí hřbitovní kaple P. Marie Pomocné z r. 1750 s kamennou kazatelnou vně při severním nároží. Ke kostelu náleží barokní fara, za pozornost stojí i hřbitovní a ohradní zeď kolem kostela. Mezi další kultturní památky je významný sloup se sochou Panny Marie na náměstí, pocházející z r. 1708. Kromě podstavce s reliéfy je doplněn ještě sochami sv. Vavřince, patrona proti požárům, sv. Barbory a sv. Rocha, kteří byli vzýváni v době moru a Jana Nepomuckého, světce, jehož úcta byla rozšiřována právě v barokní době. V obci a okolí je ještě několik pozoruhodných barokních soch a božích muk, 3. 6. 2024 se do Kravař vrací restaurovaný barokní skvost, socha Sv. Jana Nepomuckého.

V prostorech kostela je instalována stálá výstavka mešních rouch a ornátů, zajímavé jsou i cenné okenní vitráže.

Bližší informace o farnosti a bohoslužbách na https://bohosluzby.cirkev.cz/

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube