07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Úpice, kostel sv. Jakuba

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:30 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:30 - 18:40
Zahájení akce - P.ThDr. Andrzej Götz - farář v Úpici
18:40 - 19:15
Spiritualis spatium – duchovní prostor – jáhen Bc. Jiří Melichar
19:15 - 20:10
Svatá Anežka Česká (35 let od svatořečení) – Mgr. Alena Křivská
V roce 1874 byla Anežka Česká prohlášena za blahoslavenou a mezi světce ji povýšil papež Jan Pavel II., v roce 1989. Její svatořečení 12. listopadu jakoby předznamenalo pád komunistického režimu a začátek sametové revoluce.
20:20 - 21:20
Skladby českých a světových mistrů – Schola a komorní orchestr Gaudium Musica
Skladby českých a světových mistrů – Schola a komorní orchestr Gaudium Musica Prezentace nových a opravených nástrojů z houslařské dílny Věznice Odolov. Předvede je Pavel Staněk.
21:30 - 21:55
Modlitba
Možnost osobní modlitby
22:05 - 00:00
Ukončení Noci kostelů a požehnání všem učastnikům

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází 5 minut chůze od zastávky autobusů ze směru Náchod i Trutnov- zastávka Úpice,most F.L.Riegra
Vlaková doprava do stanice Malé Svatoňovice- směr Hradec Králové, pokračování autobusem do Úpice, zastávky most F.L.Riegra

Farní kostel svatého Jakuba Staršího se nachází na náměstí T.G. Masaryka. Byl původně dřevěný a první zprávy o něm jsou ze 14. století. Při požáru v r. 1625 lehl celý kostel popelem, ale již v roce 1629 stál na jeho místě nový kostel postavený během 3 let díky sbírkám a milodarům z Úpice a nejbližšího okolí. Od roku 1644 zde také stála samostatná dřevená zvonice. Nový kamenný kostel byl postaven v letech 1689-1705 stavitelem Jiřím Schottem z Broumova.

 

Kostel sv. Jakuba je barokní jednolodní stavba s hranolovou věží. Hlavní oltář je z doby kolem r. 1730, se soudobým obrazem sv. Jakuba od Petra Brandla a se sochami sv. Jana Apoštola, sv. Rozálie, sv. Anny a sv. Prokopa. Významnými  památkami jsou bohatě vyřezávané chórové stolice z doby po roce 1700, cínová křtitelnice z r. 1665 s raně barokní figurální výzdobou a barokní kazatelna z r. 1704. Při malování v r. 1946 byly k figurálním malbám na stropě přidány také znaky Města Úpice a diecézního biskupa. V chrámové lodi je jako vzpomínka na požár z roku 1625 zavěšen obraz sv. Floriána, na kterém je zobrazeno hořící náměstí  s kostelem.

Na věži kostela je umístěn zvon Jakub s šestiramennou korunou z r. 1625 od významného zvonaře rudolfínské doby Martina Schrettera z Hostinného. Tento zvon byl uchráněn od rekvizice obou světových válek, ale po 380 letech byla nutná oprava, kterou provedl na začátku nového tisíciletí významný český zvonař Petr R. Manoušek za Zbraslavi nad Vltavou.

Nad akcí Noc kostelů v Úpici převzala dne 7.3.2012 záštitu rada města.

Další informace o kostele najdete na www stránkách naší farnosti

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube