07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Fulnek, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 0:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Otevřené chrámy
Navštivte náš kostel i v jiné dny v rámci projektu Otevřené chrámy.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostfulnek.cz

Adresa kostela: ulice Kostelní

GPS: 49°42'42.511"N, 17°54'14.949"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ludmila Erteltová

 

 

 

• je nejkrásnějším barokním kostelem severovýchodní Moravy • je známý unikátní freskovou výzdobou Ignáce Sadlera • součástí freskové výzdoby je tzv. Biblia pauperum – obrazová bible chudých • nad svatostánkem je umístěn milostný obraz Panny Marie Pomocné • součástí kostela je nejcennější gotická památka města – křížová chodba • v kostele je vystaven obraz Božího Milosrdenství a ostatky sv. Faustyny • kostel je otevřen každý den odpoledne od úterý do soboty Byl vybudován v letech 1750 - 1760 na místě gotického kostela sv. Filipa a Jakuba při řeholním domě augustiniánů - kanovníků. Byl postaven po zázračných událostech spojených s milostným obrazem Panny Marie Pomocné. Je architektonickou dominantou města a řadí se k nejvýznamnějším barokním stavbám severovýchodní Moravy. Kostel je neorientovaný, jednolodní, je umístěn na protáhlé rampě nad náměstím, s kterým je spojen unikátním barokním schodištěm. Na západní straně kostel přiléhá ke gotickému ambitu (dnes budova fary), na východní straně je přistavěna oválná kaple sv. Josefa. Fresková výzdoba Chrám je charakteristický freskovou výzdobou, jejímž autorem je malíř Josef Ignác Sadler. Soubor maleb zpodobňujících výjevy z bible je nazýván Biblia pauperum neboli bible chudých - obrázková bible. V době středověku byla určena nevzdělaným a prostým lidem, vypráví dějiny spásy od Stvoření přes vykupitelskou oběť Ježíše Krista až po Seslání Ducha svatého. Křížová chodba Křížová chodba bývalého kláštera augustiniánů kanovníků, vystavěná zřejmě ve 30. letech 15. století, je nejcennější gotickou památkou ve městě. Uvnitř křížové chodby je malý rajský dvůr. Obraz Božího milosrdenství Duchovními správci naší farnosti jsou od roku 2005 kněží ze Společnosti katolického apoštolátu (SAC) - pallotini. Ti mezi jiným šíří ve všech zemích svého působení úctu k Božímu milosrdenství. Protože my všichni - farnost, země i celý svět - potřebujeme Boží milosrdenství, dovezli jsme z Krakowa - Lagiewnik do kostela ve Fulneku ostatky sv. sestry Faustyny a nechali namalovat obraz Božího milosrdenství, před kterým se každý den v 15 hodin scházíme ke společné modlitbě.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube