10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Fulnek, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 10. června 2022

10:00 - 15:00
Možnost komentované prohlídky kostela
15:00 - 18:00
Prostor pro ztišení, osobní modlitbu, soukromou prohlídku kostela
18:00 - 19:00
Mše svatá
19:00 - 20:00
Komentovaná prohlídka kostela
19:00 - 22:00
Možnost osobního zastavení, zamyšlení a napsání osobní prosby
Bude možnost si zapálit svíci a případně napsat osobní prosby, za které se bude od 22 hodin společně modlit
19:00 - 22:00
Výtvarný program nejen pro děti "Bůh se skrývá v detailu"
Při letošní Noci kostelů jsme pro vás připravili zajimavý úkol. Zkuste se při prohlídce kostela zaměřit na nějaký detail, který vás něčím osloví, zaujme a pokuste se ho nakreslit na papír. Stačí úplně jednoduše. Pro děti bude připravena omalovánka.
19:00 - 22:00
Výstava relikvií
Součástí bohaté dekorace kostela Nejsvětější Trojice jsou dva relikviáře Sv. Vitalise a Sv. Valentina ve skleněných rakvích. Tyto relikviáře byly v letech 2013 – 2017 restaurovány.
20:00 - 21:00
Večer chval
Modlitba doprovázená kapelou a zpěvem.
22:00 - 22:15
Společná závěrečná modlitba za vyslyšení proseb

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostfulnek.cz

Adresa kostela: Kostelní

GPS: 49°42'42.511"N, 17°54'14.949"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ludmila Erteltová

 

 

 

• je nejkrásnějším barokním kostelem severovýchodní Moravy • je známý unikátní freskovou výzdobou Ignáce Sadlera • součástí freskové výzdoby je tzv. Biblia pauperum – obrazová bible chudých • nad svatostánkem je umístěn milostný obraz Panny Marie Pomocné • součástí kostela je nejcennější gotická památka města – křížová chodba • v kostele je vystaven obraz Božího Milosrdenství a ostatky sv. Faustyny • kostel je otevřen každý den odpoledne od úterý do soboty Byl vybudován v letech 1750 - 1760 na místě gotického kostela sv. Filipa a Jakuba při řeholním domě augustiniánů - kanovníků. Byl postaven po zázračných událostech spojených s milostným obrazem Panny Marie Pomocné. Je architektonickou dominantou města a řadí se k nejvýznamnějším barokním stavbám severovýchodní Moravy. Kostel je neorientovaný, jednolodní, je umístěn na protáhlé rampě nad náměstím, s kterým je spojen unikátním barokním schodištěm. Na západní straně kostel přiléhá ke gotickému ambitu (dnes budova fary), na východní straně je přistavěna oválná kaple sv. Josefa. Fresková výzdoba Chrám je charakteristický freskovou výzdobou, jejímž autorem je malíř Josef Ignác Sadler. Soubor maleb zpodobňujících výjevy z bible je nazýván Biblia pauperum neboli bible chudých - obrázková bible. V době středověku byla určena nevzdělaným a prostým lidem, vypráví dějiny spásy od Stvoření přes vykupitelskou oběť Ježíše Krista až po Seslání Ducha svatého. Křížová chodba Křížová chodba bývalého kláštera augustiniánů kanovníků, vystavěná zřejmě ve 30. letech 15. století, je nejcennější gotickou památkou ve městě. Uvnitř křížové chodby je malý rajský dvůr. Obraz Božího milosrdenství Duchovními správci naší farnosti jsou od roku 2005 kněží ze Společnosti katolického apoštolátu (SAC) - pallotini. Ti mezi jiným šíří ve všech zemích svého působení úctu k Božímu milosrdenství. Protože my všichni - farnost, země i celý svět - potřebujeme Boží milosrdenství, dovezli jsme z Krakowa - Lagiewnik do kostela ve Fulneku ostatky sv. sestry Faustyny a nechali namalovat obraz Božího milosrdenství, před kterým se každý den v 15 hodin scházíme ke společné modlitbě.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube