02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Žandov, kostel sv. Bartoloměje

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:00 - 19:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.marianskapolice.cz

Adresa kostela: Kostelní ul.

GPS: 50°42'54.191"N, 14°23'49.085"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Chadimová

Návaznost na dopravu:

Autem po komunikaci II/262 ve směru od České Lípy do Děčína či naopak. Kostel se nachází stranou náměstí.

Vlakem po železniční trati 086 z Děčína do České Lípy, potom pěšky.

 

Kostel sv. Bartoloměje je umístěn mezi zástavbou města Žandov na severní straně od náměstí u hřbitova. Byl postaven pravděpodobně na místě původního kostela založeného společně s Žandovem v období vrcholné kolonizace kolem poloviny 12. století.

První písemná zmínka se však vztahuje až k roku 1341. Po pravděpodobném požáru 1444 byl objekt obnoven a současně byla vystavěna věž pevnostního charakteru. Další významnou změnou bylo přebourání a znovuvybudování presbytáře v roce 1682, současně došlo k vybudování schodiště při západní části lodě a sjednocení exteriéru bílým nátěrem se zvýrazněním říms a nároží v cihlově červeném odstínu.

Při přestavbě kolem roku 1775 vznikla současná hmotová podoba s obdélnou plochostropou lodí, čtvercovým presbyteriem na východě a s věží čtvercového půdorysu se schodišťovou věží u západní strany lodi. Po roce 1857 došlo k celkové opravě střech a nadezdění věže.

Postupné chátrání a totální likvidace interiéru kostela urychleně postupovalo po odsunu zdejšího obyvatelstva po 2. světové válce. Nový režim po několik desetiletí zcela opomíjel potřeby oprav či drobné údržby. Při jediné opravě na věži v roce 1975 došlo k požáru a celá věž vyhořela. Od té doby objekt dále chátral.

Teprve roku 1992 bylo přistoupeno k opravě střechy věže. Bohužel byl poslední historický tvar nahrazen čtyřbokým vysokým jehlanem.

Odkaz na koncepci záchrany kostela sv. Bartoloměje:

https://www.zandov.cz/web/doc/koncepce+zachrany+a+pamatkove+obnovy+kostela +sv.+bartolomeje.pdf

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube