07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Štramberk, modlitebna ČCE

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.evangelicka-cirkev-stramberk.webnode.cz

Adresa kostela: Zauličí 473

GPS: Loc: 49°35'22.093"N, 18°7'12.715"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Prejda

Sborový dům evangelické církve ve Štramberku

Po vydání Tolerančního patentu roku 1781 se ve Štramberku se přihlásilo 300 občanů k evangelickému vyznání. Protože tento počet nestačil na vytvoření samostatného sboru, byli štramberští přiděleni pod správu hodslavského sboru augsburského vyznání. A to byl počátek putování do Hodslavic přes Libotín nebo také přes Ženklavu. Sílila však touha mít ve Štramberku modlitebnu. A tak byla v roce 1887 zakoupena část zahrady a v roce 1901 druhá část na jméno br. Hykla. V roce 1903 byl položen základní kámen této naší modlitebny. Stavba stála 15 365,- tehdejší měny. Kronika o otevření modlitebny hovoří takto:
„8. září 1904 byla modlitebna slavnostně otevřena. Večer před slavností zahrála místní hudba před ověnčenou a svíčkami osvětlenou modlitebnou národní rakouskou hymnu a pak píseň „Hranice vzplála“. Ráno v den slavnosti byl v 5.00 hod. budíček. Na zahradě bylo postaveno pódium, na kterém zaujali svá místa zvaní hosté, mezi nimi obecní úřad a staršovstvo. Tento slavný den byl za pěkného počasí velmi radostně a nábožně stráven.“

Štramberk se stal samostatným farním sborem a 1. října 1956 byl do našeho sboru povolán vikář Ludvík Klobása. Nastala opět doba pravidelného církevního života. Mimo starost o Štramberk přichází péče o kazatelskou stanici ve Frenštátě p/R, Sedlnici a o rozptýlené členy v okolních obcích. A k veškeré práci duchovní přichází i péče o naši modlitebnu. V roce 1959 začala oprava a přístavba. Postavil se sál v suterénu s malým pokojíčkem, v přízemí se vybudovalo sociální zařízení pro byt i sbor. V poschodí se přistavěl pokoj pro návštěvy. Sbírka na stavbu vynesla 8.300,- Kčs, což po měně v roce 1953 byla velká suma. Celá stavba se budovala svépomocí.

Současnou podobu dostal sborový dům po generální rekonstrukci v 80. letech. Podle návrhu paní Vašíčkové vypracoval konečný návrh Jaroslav Graclík z Nového Jičína. Projektantem interiéru sálu je  Ing. arch. Karel Cieslar, tvůrcem čtyř dřevěných tabulí na čelní stěně je lidový řezbář pan  Pavel Ciesar. Rozpočet nákladů na přebudování modlitebny byl 856.000,- Kčs. Původně byl shromažďovací sál v prvním patře budovy. Po rekonstrukci je shromažďovací sál v přízemí a v prvním patře je byt kazatele.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube