02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Jana Graubnera

Mons. Jan Graubner

Milí přátelé,

jsem rád, že leitmotivem letošního jubilejního 15. ročníku Noci kostelů je iniciační svátost křtu. Nedělím lidi na pokřtěné a nepokřtěné. Ti nepokřtění nebo (tak zvaně) nevěřící jsou někdy Bohu blíž, než si myslí. Pokud totiž nezištně někoho milují, mají v sobě Boha, který je láska. Objevit význam křtu by ale stálo za to.

Bůh je také nekonečně krásný. A v této souvislosti připomeňme, že před 300 lety zemřel geniální český architekt italského původu, Jan Blažej Santini-Aichel, tvůrce jedinečné barokní gotiky. Svým dílem nám zprostředkoval krásu a stal se tak skvělým spolupracovníkem Stvořitele. Přeji Vám, abyste se během Noci kostelů pokochali krásou posvátného prostoru a ocitli se o něco blíže Bohu.

Vítejte v našich chrámech!

Mons. Jan Graubner
arcibiskup pražský a primas český
předseda České biskupské konference

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube