02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Pavla Pokorného

Pavel Pokorný

Milí hosté a příchozí,

vážíme si Vaší návštěvy. Vítáme Vás a přejeme Vám, aby k Vám naše kostely a modlitebny promlouvaly barevným mnohohlasem – svou historií, výtvarnou krásou i svým duchovním zaměřením. Ať je Vám Noc kostelů příležitostí k vnitřnímu usebrání, nadhledu i nové životní inspiraci. 

Pavel Pokorný
synodní senior Českobratrské církve evangelické

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube