02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Martina Moldana

Martin Moldan

Žijeme v době, kdy církev hledá cestu k sekulární společnosti mnohem obtížněji než v minulosti. Toto „ucházení se o pozornost“ není spojeno jen s hledáním nejlepšího způsobu, jak přinést lidem zvěst evangelia, ale rovněž také – a to je mnohem obtížnější část naší komunikace se světem – jak odbourat ty nánosy chybných stereotypů, falešných představ a předsudků. Zdá se, že nejefektivnější cestou je dovolit lidem, aby se s námi křesťany mohli osobně setkat a lépe nás poznat. V tomto ohledu představuje Noc kostelů skvělý nástroj a mou modlitbou je, aby ta letošní představovala další krok církve směrem ke společnosti.

Martin Moldan
biskup Apoštolské církve

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube