02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Martina Baxy

Mgr. Martin Baxa

Vážení a milí přátelé,

rok se s rokem sešel, a my znovu s napětím vyhlížíme den konání letošní Noci kostelů, ojedinělé kulturně-duchovní akce, která se pravidelně koná již patnáctým rokem. Veškerá snaha pořadatelů po celé naší vlasti se zúročí v jednom letním večeru a noci, kdy vybrané kostely a modlitebny ožijí jako místa kulturního a duchovního setkání, dialogu, poznání. Zvláštní a neopakovatelná atmosféra sakrálních staveb, prosycená kulturním programem a sounáležitostí, nabídne nejen ojedinělý prožitek, ale nalezneme zde také vlídné místo pro klidné spočinutí, uspořádání vlastních myšlenek a pocitů. Osobně se domnívám, že právě v dnešní rozjitřené době je taková příležitost potřebná i vítaná.

S upřímnou radostí jsem převzal záštitu nad touto akcí, která se za roky svého konání stala tradicí výjimečnou svým rozsahem, myšlenkou i dopadem. Všem, kteří se na tomto krásném projektu podílí, stejně jako jeho návštěvníkům přeji hluboký duchovní i kulturní zážitek.

Mgr. Martin Baxa
ministr kultury ČR

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube