02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Záštita hejtmana Ústeckého kraje

Ing. Jan Schiller

Vážení přátelé,

je mi velkou ctí, že jsem stejně jako v minulých letech mohl převzít záštitu nad akcí, která sahá až za hranice naší republiky, jelikož Noc kostelů se ve většině zapojených zemí uskuteční v pátek 2. června 2023.

Představte si jedinečnou noc plnou tajemství, kdy se otevírají dveře kostelů po celém městě a vy máte možnost nahlédnout do jejich nitra, objevovat skryté poklady a nasávat atmosféru staletí starých svatostánků. Noc kostelů 2023 vám přinese nezapomenutelný zážitek.

Noc kostelů 2023 nabízí flexibilní program, který vám umožní navštívit co nejvíce kostelů podle vašeho časového rozvrhu a zájmů. Během Noci kostelů jsou otevřené kostely a nabízené programy pro všechny návštěvníky zdarma. Každý má tak možnost seznámit se se sakrálními stavbami, jejich architekturou, historií i tajemstvími. Tato noc vám ukáže, že i ve vašem městě se mohou skrývat neuvěřitelné poklady.

Přijměte i vy pozvání ke společnému zastavení, setkání a objevování krásy křesťanských pokladů. Přijďte v tento noční čas rozjímat a nechat na sebe působit ojedinělost vzácné chvíle.

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube