02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Pozdrav pana biskupa

Mgr. Pavel Pechanec

Pozdrav pro Noc kostelů 2023

 

 

„Po světle dne totiž nastupuje NOC,

kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.“ Srov. Mdr 7,30  

 

Milí poutníci,

 

procházíme červnovou nocí roku 2023 a ještě nevyhlížíme další den. Zastavení při Noci kostelů nás pobízí, abychom si užili každé této večerní chvilky a nabírali cosi z moudrosti,  jež nás přesahuje. Sice nemíváme vždy tendenci cítit nespokojenost, že jsme málo „moudří“, ale jsou okamžiky, kdy přirozeně vnímáme, že je zapotřebí, abychom ducha moudrosti hledali.

Bible nám přibližuje, že moudrost je duch jemný, neposkvrněný a milující dobro. Je naší životní skutečností, že v sobě nemíváme vždy schopnost prozíravě správného úsudku, proto je na místě, abychom po něm toužili. Noční kostely přináší zvěst, která nese stopu pokoje, smíření s lidskou nestálostí i všemi našimi stíny. Přeji Vám i sobě, ať světlo moudrosti nám prozařuje tento večer, doplní náš nadhled a cítíme radost z Ducha, který nemůže nic přemoci. Pán je s Vámi.

                                                                                                                                                                  Pavel Pechanec,biskup Královéhradecké diecéze Církve československé husitské

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube