02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Tomáše Tyrlíka

Mgr. Tomáš Tyrlík

Milí poutníci, přátelé,

Noc kostelů – to jsou otevřené dveře mnoha našich chrámů a vhodná příležitost do nich vstoupit, vnímat jejich krásu, atmosféru, ale také se zastavit, přemýšlet o smyslu našeho života a prožít i společenství s dalšími spolupoutníky. Naše kostely a chrámy mají věže. Věž vnímám jako šipku ukazující nahoru, k Tomu, který nás přesahuje. Tak tedy neváhejme, vstupme a pohleďme vzhůru!

Mgr. Tomáš Tyrlík
předseda Ekumenické rady církví
biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube