02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Petra Fialy

prof. PhDr. Petr Fiala Ph.D., LL.M.

Milí přátelé,

s radostí jsem převzal záštitu nad letošní Nocí kostelů, během níž se už popatnácté rozsvěcují kostely, chrámy a modlitebny po celé zemi a zvou nás na návštěvu.

Pozvání platí úplně pro každého - pro ty, kteří do svého kostela chodí pravidelně, ale i pro všechny ostatní, kdo se rádi inspirují architekturou či kulturním programem nebo se jen chtějí dozvědět něco bližšího o místech, kolem kterých denně procházejí.

Letošní ročník Noci kostelů navíc připomíná řadu důležitých výročí, například 400 let od dokončení nadčasového filozofického díla Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského.

Myšlenka přestavit lidem jednotlivé kostely spolu s pestrým doprovodným programem se původně zrodila v sousedním Rakousku a dnes se úspěšně rozvíjí v několika evropských zemích. Mám velkou radost z toho, že právě v České republice vyvolává tak široký ohlas (jen v loňském roce akce oslovila přes 400 tisíc návštěvníků!).

Rád bych proto poděkoval všem dobrovolníkům z různých církevních společenství, díky jejichž nezištné práci můžeme navštívit české a moravské kostely, objevit jejich skryté rozměry a nechat se inspirovat jejich atmosférou.

Se srdečným pozdravem

prof. PhDr. Petr Fiala Ph.D., LL.M.
předseda vlády ČR

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube