02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Milí přátelé,

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA

dovolte mi, abych Vás opět po roce pozval na ojedinělou akci, která je už 15 let spojena s návštěvou kostelů, kaplí a modliteben, a to v netradičních časech a v mnoha případech i s netradičním programem. Ne každý z nás je pravidelným návštěvníkem církevních bohoslužeb a obřadů, ale všichni určitě dokážeme ocenit mistrovství dávných stavitelů, kteří nám po sobě zanechali unikátní a architektonicky cenné památky, které dodnes ohromují svojí majestátností i uměleckým provedením. A právě k takovým velikánům patřil bezpochyby geniální stavitel Jan Blažej Santini-Aichel, od jehož úmrtí si letos připomínáme 300 let. Výraznou Santiniho stopu v podobě četných sakrálních staveb můžeme obdivovat také u nás na Vysočině. Za všechny bych chtěl zmínit unikátní poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou, který je od roku 1994 po právu zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Ať už se při Noci kostelů necháte zlákat architekturou, uměleckým ztvárněním nebo duchovním rozměrem církevních objektů, přeji Vám mnoho nezapomenutelných zážitků, příjemných setkání i duchovního povzbuzení.

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman Kraje Vysočina

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube