07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Luleč, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 20:00
Zábavná stezka pro děti
Program pro děti v okolí kostela sv. Martina
19:00 - 19:05
Dvořák 120
Připojíme se k celorepublikové akci, kdy se online připojíme do kostela v Drnovicích. Odtud zazní v přímém přenosu úvodní téma ze symfonie Z nového světa.
19:00 - 19:05
Zahájení Noci kostelů
Přenos zahájení Noci kostelů brněnským biskupem Pavlem Konzbulem
19:30 - 19:50
Krátký výklad k prohlídce kostela
Krátkým komentářem doprovodí prohlídku kostela Ing. Josef Ryšávka
20:00 - 21:00
Vystoupení skupiny Danielis
S krásnými písněmi rozličných stylů a žánrů vysoupí komorní pěvecký sbor Danielis z Rousínova.
21:00 - 21:30
Krátký výklad k prohlídce kostela
Krátkým komentářem doprovodí prohlídku kostela Ing. Josef Ryšávka
21:30 - 22:00
Hudební doprovod k osobní prohlídce kostela
Osobní prohlídky kostela sv. Martina podkreslí svým doprovodem na klavír Hana Šoupalová

Informace o kostele

WWW: https://farnostdrnovice.cz/

GPS: 49°15'5.04"N, 16°54'53.28"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Adolf Jílek

Kostel sv. Martina v Lulči se nachází na tzv. Liliové hoře. Kostel zde stál  již na počátku 15. století. Prvně je připomínán v r. 1406 společně s hradem. V roce 1672 měl tři oltáře, dvanáct obrazů a tři zvony. V roce 1719 byly do kostela nainstalovány první varhany.

V roce 1751 byla zahájena stavba nového kostela také na Liliové hoře na náklady lulečského farář P. Martina Dvořanského, který na stavbu věnoval veškerý zděděný majetek. Původní gotická stavba byla částečně zbořena a na jejím místě v letech 1751-1753 vznikl dnešní pozdně barokní chrám sv. Martina. V roce 1756 byl kostel slavnostně vysvěcen. 

V kosteleprobýhají bohoslužby výjímečně a to napaříklad na památku sv. Martina, během tzv. Tučapské pouti a při pohřbech na místním hřbitově.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube