07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kadov, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Historie

Zdroj: www.kadov.net.

Farní kostel sv. Václava

Od nepaměti stál v Kadově farní chrám sv. Václava, který byl tvořen čtyřhranným presbyteriem a podélnou lodí. Byl zděný a pokrytý kůrkami. Prostor chrámu osvětlovalo několik malých úzkých oken a uvnitř byly čtyři oltáře. Na kruchtě stál malý positiv. Okolo kostela se rozkládal hřbitov. Na dřevěné zvonici visely tři malé zvony. Protože chrám již byl starý a ve špatném stavu, nechal Jan Fr. Kristian hrabě Sweerts Spork, pán ze Lnář, stavbu zbořit a zbudoval na vlastní náklady nynější barokní kostel s třemi kopulemi a věží. Do báně byl 12. června 1765 vložen pamětní spis, podle něho na stavbě pracovali: Kašpar Švankmajer – mistr zednický, Jiří Kaplan – mistr tesařský a Jan Šole – mistr kovářský. Nový chrám byl slavnostně posvěcen 29. září 1765. V chrámu jsou tři oltáře. Hlavní je zasvěcen sv. Václavovi, boční P.anně Marii Karlovské a sv. Janu Nepomuckému. Na kruchtě jsou varhany z roku 1768. Dále stojí za povšimnutí kříž na křtitelnici a socha Panny Marie Lurdské. V sakristii jsou dosud náhrobní kameny Jana Zabořského z Brloha, Ofky z Kladrubec a Jana Čabuzského z Prostého. Náhrobky Alexandra Zabořského z Brloha, jeho manželky Kateřiny Zabořské z Jilmanic a prvního kadovského faráře Mat. Rybičky jsou zasazeny ve východní zdi sakristie. Náhrobní kámen s podobami dvou dítek Alb. Zabořského je zazděn u severního vchodu na hřbitov. Na tento hřbitov se přestalo pochovávat někdy v r. 1850. Na věži ozdobené hodinami visí tři zvony. Dva jsou z roku 1760 a jeden byl přelit r. 1840. U hlavního vchodu byl v r. 1899 postaven misionářský kříž.

Fara

Faru můžeme najít severozápadně od kostela za budovou školy. Farní budova byla vystavena v r. 1758. Nejstarší matrika křestní pochází z r. 1660, památní kniha byla založena r. 1761.

 

Foto: Rudolf Hušek

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube