07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Škvořetice, kaple Panny Marie Bolestné

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 22:00
Slavnostní výzdoba kaple
Vyzdobíme pro Vás kapli tak, jak mohla být vyzdobena pro slavnostní příležitosti za starých časů.
18:00 - 22:00
Výstava bohoslužebných předmětů
Budete mít jedinečnou možnost shlédnout původní bohoslužebné předměty, které jsou během roku uloženy v depozitáři. Připomeneme si jejich účel a dárce.

Informace o kostele

WWW: http://www.blatna.farnost.cz/

GPS: 49°24'24.384"N, 13°56'52.249"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Anna Horová

Návaznost na dopravu:

Kaple se nachází po pravé straně silnice směrem z návsi na obec Buzice. Dostupnost osobním automobilem z Blatné cca 6 km, ze Sedlice cca 3 km, z Písku a Strakonic 20 km. Možnost zaparkování automobilu v okolí kaple.

Původně stál poblíž místa, na němž se tato kaple nachází, dřevěný sloup se sochou Panny Marie Bolestné, kterou sem údajně věnovala někdy v osmdesátých letech 17. století majitelka statku Škvořetice Maria Franziska Malovcová z Chýnova a Vintrberka, rozená Villaniová. Roku 1726 byla přenesena do kaple sv. Jáchyma na Křesovci a odtud v roce 1738 za poněkud kuriózních okolností do děkanského kostela v Blatné. Soše totiž byla přisuzována zázračná moc a těšila se tudíž značné úctě věřících. Vyššími církevními úřady však nikdy nebyla za zázračnou uznána. Ještě během 19. století jsou ovšem zaznamenána uzdravení připisovaná přímluvě Panny Marie Škvořetické.

Na místě sloupu byla v 18. století postavena menší zděná svatyňka, kterou zde zachycuje i josefské vojenské mapování (1764–1768, respektive 1780–1783) a mapy stabilního katastru (1837). Měla dokonce vlastní pokladnu; účetnictví vedla vrchnostenská kancelář v Blatné.

Současná kaple byla postavena roku 1884 opodál té starší z iniciativy hospodářského správce škvořetického velkostatku Františka Jirkův za peníze ze zádušní pokladny a prostředky získané sbírkou mezi občany, farníky a dalšími dobrodinci. Vysvětil ji o svátku Narození Panny Marie 8. 9. téhož roku českobudějovický biskup Franz de Paula, hrabě von Schönborn-Buchheim-Wolfsthal. Od té doby se zde proto poutní mše slavila vždy v neděli po tomto svátku. Poutě tu bývaly slavné a hojně navštěvované. Poblíž kaple se nacházela studánka, jak bývá u mariánských poutních míst obvyklé.

Vnitřní výmalba kaple pochází z roku 1907. Provedl ji Čeněk (Vincenc) Gottlieb z Prahy (1874–1952), který o pět let dříve vymaloval ve specifickém, tzv. beuronském stylu sedlický kostel. Ve Škvořeticích pracoval spolu se svým mladším bratrem Josefem (1882–1967). Na oltáři kaple je vystavena socha Panny Marie Bolestné, která sem byla vrácena roku 1881 z Blatné.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube