12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Petra Procházky

Mgr. Petr Procházka

Milí přátelé,

v posledních letech jsem se také jako hostitel aktivně účastnil Noci kostelů. Bylo pro mě radostí setkávat se s návštěvníky a poutníky. A musím říci, že jich nebylo málo. Mnozí se zajímali nejen o historii a architekturu kostela, ale i o bohoslužebné a sociální aktivity církve. Z toho všeho jsem nabyl dojem, že naše společnost není anticírkevní, jak se nám to někteří politici snaží namluvit. Jsem přesvědčen, že církev má své místo v naší společnosti a má zde svůj úkol.

Přeji mnoho sil, inspirace všem farnostem i jednotlivcům, kteří letošní Noc kostelů připravují. Kéž Bůh požehná na všech místech, kde se otevírají kostely a připravuje se program pro poutníky a návštěvníky. 

Přijměte také mé pozvání a pozdravy vy všichni, kteří se chystáte na jednotlivé nebo okružní návštěvy po kostelích ve vašem městě či obci. Věřím, že se setkáte s duchovním bohatství a krásou, kterou vytvořili vaši věřící otcové a matky i vaši současníci. Pro mnohé z vás bude možná překvapením, až uslyšíte o životě dnešní církve a o její službě potřebným.

Mgr. Petr Procházka
superintendent Evangelické církve metodistické

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube