12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Mariána Čopa

Mgr. Marián Čop

Vážení přátelé, srdečně Vás všechny zvu k účasti na letošní noc kostelů a přeji Vám, aby jste i letos mohli vidět a zažít krásu kostelů ale i víry a vztahu mezi Bohem a člověkem.

Mgr. Marián Čop
superintendent Evangelické církve augsburského vyznání

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube