12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Pozdrav primátora

Ing. Tomáš Macura, MBA

Noc kostelů je jednou z mála akcí, z které si člověk odnese hluboký zážitek, zklidní mysl a zastaví se v uspěchané době. Stačí pár minut, aby se návštěvník kostela ponořil do atmosféry plné klidu a duchovního souznění. V těchto chvílích člověk zavzpomíná na své blízké. Podobné souznění vnímá většina návštěvníků svatostánků a věřím, že v těchto okamžicích mají k sobě lidé blíž než kdy jindy.

Je sympatické, že kostely uvítají nejen věřící, ale i návštěvníky, kteří do kostela pravidelně nechodí. Duchovní pro ně připravují zajímavý program. Dovolím si proto vyzvat všechny, aby vstali od počítačů a televizorů a vydali se během Noci kostelů na procházku večerní Ostravou a společně prožili tento krásný a zároveň kouzelný večer.

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor města Ostravy

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube