12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Pozdrav MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina z 3. 4. 2020

MUDr. Jiří Běhounek

 

Milí přátelé,

nacházíme se v době, kdy po čase relativního klidu, velké prosperity a optimistických vyhlídek, přišla nejistota a obavy z budoucnosti. Nic není jako dřív, každý den se na nás valí znepokojivé informace a je velice těžké zachovat chladnou hlavu a vnitřní klid. Ale více než kdy jindy jsme teď svědky obrovské lidské soudržnosti a nezištné pomoci, přesně v duchu křesťanských tradic naší společnosti. Lidé pomáhají těm nejslabším, starají se o své blízké, bez ohledu na vlastní prospěch chtějí být užiteční a uvědomují si, že to hlavní bohatství není schované v množství a hodnotě vlastněného majetku, ale v obyčejných mezilidských vztazích. I přesto, že v letošním roce možná nebude příležitost navštívit kostely, kapličky a modlitebny a setkávat se při tradiční květnové noci kostelů, myslím, že nemusíme ničeho litovat. Využijme volný čas pro své blízké i sami pro sebe, srovnejme si v hlavě, co je pro nás důležité, a snažme se myslet pozitivně.

Říká se, že těžkosti prověřují charaktery, a proto jsem velký optimista. V posledních týdnech kolem sebe vidím lidi schopné, zapálené a zároveň také empatické a přátelské. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří jakkoliv pomáhají současnou situaci zvládnout, abychom se opět mohli co nejdříve osobně potkávat.

 

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube