12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Seniora

Mgr. Tomáš Molnár

Letošní Noc kostelů by mohla být výjimečná. Koná se totiž na konci dlouhé doby, kdy byly kostely uzavřeny a bohoslužby se nekonaly. Stalo se tak, pokud vím, v historii téhle země poprvé. Jakkoli jsme mohli být v kontaktu přes sociální sítě a bohoslužby jsme v té či oné formě zavěšovali na internet, lidský kontakt, který má být setkáváním v kostele zesílen, prohlouben, napraven, usměrněn – mnoho dalších sloves se nabízí – nám chyběl. Přál bych všem návštěvníkům, aby právě tahle „Noc“ byla setkáním s touto potřebnou lidskou a Boží blízkostí a tak třeba počátkem věcí nových a dobrých.

 

A přeji organizátorům, aby nepředváděli jen dědictví po předcích – jakkoli si ho vážíme a opatrujeme je, ale také aby nacházeli a vynášeli nové věci království nebes, které budou korespondovat s problémy a otázkami lidí dneška.

 

Tomáš Molnár

senior Královéhradeckého seniorátu ČCE

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube