28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pozdrav biskupa

Mons. Jan Vokál

Milí přátelé,

 

každý rok jste zváni do chrámů v naší královéhradecké diecézi při příležitosti „Noci kostelů“. V současné době pandemie probíhá spousta akcí jinak, těžko se něco plánuje. Osobní setkání je jedinečné, nelze jej nahradit setkáním na dálku. Nejinak je tomu u Božího domu, tedy kostela. I kdyby v našich chrámech nebylo možné konat připravované programy, přesto Vás kostelní zvony pozvou ke krátké osobní návštěvě kostela, kapličky či k zastavení v modlitbě před křížem v krajině. Samotná „posvátnost“ těchto míst má moc nás uvádět před Boha a proměňovat nás darem ticha, pokoje, Boží přítomnosti.

Všem poutníkům a organizátorům této akce k tomu rád ze srdce žehnám od katedrály Svatého Ducha.

 

Mons. Jan Vokál

biskup královéhradecký

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube