28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pozdrav hejtmana Moravskoslezského kraje

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Velmi rád jsem převzal záštitu nad letošním ročníkem Noci kostelů. Těší mě, že i Moravskoslezský kraj je součástí tohoto rozsáhlého projektu s jedinečným duchovním přesahem.

Kostely i chrámy jsou symbolem kultury, která nás utvářela. Jsou také místem setkávání lidí, místem porozumění, sdílení radostí i strastí. Každý má svou vlastní historii, svůj příběh, mnohé také svůj hlas - zvony, které signalizovaly do svého okolí dobré i špatné zprávy.

Věřím, že při letošní Noci kostelů budou zvony vyzvánět hlavně naději, že se po velmi vyčerpávajícím roce boje s koronavirem opět brzy vrátíme do normálu. Že návštěva sakrálních památek, byť ještě za dodržování protiepidemických opatření, všechny povzbudí. Protože právě povzbuzení je to, co v této době potřebujeme nejvíce.

Přeji účastníkům Noci kostelů obohacující prožitky, organizátorům, aby vše klaplo podle plánů. Všem pevné zdraví.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman Moravskoslezského kraje

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube