28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Daniela Ženatého

Mgr. Daniel Ženatý

Kostely jsou místem setkání člověka s Bohem, i člověka s člověkem. Setkávání je pro dobrý život nezbytné. Kromě jiného dokáže tvořit vztahy důvěry, otevřených myslí i srdcí, respektu k sobě navzájem, přináší naději.

A nás čeká období po pandemii. Jaké bude? Buďme pozorní k tomu, abychom je naplnili kvalitou. Třeba pokojem, úsměvem, porozuměním. Vzájemné setkávání, i během Noci kostelů, k tomu skýtá skvělou příležitost.

Mgr. Daniel Ženatý
synodní senior Českobratrské církve evangelické
předseda Ekumenické rady církví

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube