02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Milí návštěvníci nočních chrámů,

Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.

 

je zajímavé pozorovat, co lidé dělají, když vstoupí do kostela. Někdo se přežehná svěcenou vodou a poklekne, jiný jen usebraně směřuje do kostelní lavice, další v tichosti postojí a někdo zase bloumá a prohlíží obrazy, sochy a oltáře. Kostel je místo plné symbolů umístěných v prostoru, na každého z nás působí trošku jiným dojmem, a podle toho také reagujeme.

Chci všem účastníkům Noci kostelů popřát, aby se nebáli nechat na sebe působit prostory prodchnuté prosbami a díky těch, kdo se zde modlí k Bohu. Aby se nebáli zastavit a porozjímat o svém životě tak, aby se v síle tohoto prožitku, i když bude třeba krátký, utvrdili v důvěře, naději a lásce.

S přáním všeho dobrého neseného Božím požehnáním

Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.
diecézní biskup brněnský

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube