02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Mons. Jana Baxanta, diecézního biskupa litoměřického

Mons. Jan Baxant

Náboženský pastorační projekt “Noc kostelů” je i v naší Litoměřické diecézi již nepostrada- telnou součástí uplatňování lidské ušlechtilé kulturní myšlenky: vnímat krásu umění. Při vědomí tolika sakrálních staveb a bohoslužebných prostor, budovaných našimi předky v dějinách tohoto severočeského terénu, nelze ponechat bez povšimnutí bohatství hodnot, které nám zanechali. Byli bychom jejich nevděčnými pokračovateli, kdybychom chrámy, kostely, kaple, zkrátka umělecky cenná křesťanská místa nechávali nepřístupnými, pod trvalým zámkem. Noc kostelů je doklad toho, že všichni obětaví organizátoři sledují jediné: zpřístupnit druhým lidem, třeba hledajícím a sympatizujícím s křesťanskými společenstvími, krásu a živost sakrálního umění, jenž člověku odjakživa dodává duchovní sílu a naději.

Přeji všem krásné a užitečné prožití večera a noci pátku 2. června 2023.

Mons. Jan Baxant
diecézní biskup litoměřický

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube