02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Pavla Coufala

Ing. Pavel Coufal, M.Div.

Milí přátelé,

Noc kostelů je svým způsobem jedinečná příležitost, kdy církev otevírá své bohoslužebné prostory, kostely a modlitebny, k neformálnímu a přátelskému setkání s lidmi, kteří tato místa často míjí. Dává návštěvníkům možnost vnímat zvláštní duchovní prostor a jeho atmosféru, přemýšlet o významu jeho symboliky, ale také nahlédnout do pestrého života společenství lidí, kteří tam jsou tak říkajíc „doma“. Z vlastní zkušenosti vím, že Noc kostelů může vytvářet mosty mezi lidmi a nabízet nové zkušenosti a obohacující zážitky.

Srdečně vás zveme do našich kostelů a modliteben i letos. Chceme se s vámi rozdělit o něco vzácného, čím jsme byli sami obdarováni.

Ing. Pavel Coufal, M.Div.
předseda Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube