12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Pozdrav JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky města Brna z 2. 3. 2020

JUDr. Markéta Vaňková

 

Vážené dámy, vážení pánové,

moderní doba nám přinesla mnoho dobrého. Díky rozvinutým lékařským technologiím dokážeme efektivně čelit většině zdravotních problémů, bezpečnost v evropských zemích je dost možná na historicky nejvyšší úrovni a životní úroveň obyvatelstva roste. Přesto – anebo právě proto – se z našeho života také spousta krásných věcí vytrácí. Ať už vnitřní klid, láska k bližním či volný čas věnovaný jen a jen sobě samotnému.

V minulosti naši předkové často trpěli válkami, hladomory, epidemiemi či zvůlí tyranů. Přesto se našla jedna věc, která je spojovala. Byla jí křesťanská víra, filosofie naděje, pochopení a odpuštění. Idea, která v časech utrpení nabízela pomocnou ruku a v době totality symbolizovala zodpovědnou, mírumilovnou svobodu. Jako pevnost, připravená otevřít své brány všem, kteří ji chtějí přijmout, přetrvala dlouhá staletí. A i lidem, kteří se věřícími nestali, jsou její myšlenky plné míru a tolerance jistě sympatické.

Noc kostelů je pro nás skvělou příležitostí připomenout si naše kořeny a najít si v dnešní rušné době čas popřemýšlet o tom, kdo jsme, odkud jsme vyšli a kam směřujeme. Nemusíte být věřící, abyste jí využili. Chvilku pro rozjímání jistě ocení každý člověk dobré vůle. Tato akce navíc nabízí skvělou příležitost ocenit výjimečnost sakrální architektury. Uvidíte, že po takovém zážitku bude váš život zase alespoň o malý kousek hezčí.  

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube