28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Mgr. Františka Jury

Mgr. František Jura

Vážení spoluobčané, milí poutníci,

oslovuji Vás při příležitosti letošní Noci kostelů, během níž se otevírají návštěvníkům chrámy a modlitebny v celé zemi. Letošní ročník této akce organizátoři zasvětili životnímu prostředí. Zároveň se koná v roce, kdy si připomínáme 1 100 let od úmrtí první české světice, svaté Ludmily.

Všichni už více než rok žijeme náročné životy ovlivněné nemocí, které nezná hranice mezi státy a dokonce ani mezi kontinenty. Pandemie nám ukazuje, že přes všechen pokrok a veškerou techniku člověk není všemocným pánem světa, ale jeho důležitou součástí. Složité období nás znovu učí pokoře, sounáležitosti i lásce k bližním, s nimiž si vzájemně pomáháme. Vidíme, jak důležité jsou vztahy s okolím.

Letošní výročí svaté Ludmily, patronky všech babiček, nám zase připomíná důležitost našich rodičů a prarodičů. Právě na ně dopadla nová nemoc nejvíce, a to jak bezprostředním ohrožením jejich zdraví, tak i nucenou izolací od příbuzných a známých. Snad se i oni už brzy budou moci vrátit ke svým obvyklým životům.

V době psaní tohoto textu ještě neznáme detaily scénáře, podle kterého se letošní ročník akce odehraje, vše záleží na aktuálních okolnostech. Přesto se těším, až poslední květnový pátek uslyším znít z našich chrámů zvony připomínající, že Noc kostelů je opět zde.

František Jura, primátor města Prostějov

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube