10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Tomáše Butty

ThDr. Tomáš Butta, Th.D.

Vážení a milí organizátoři a hostitelé i poutníci!

Zvolený biblický verš na rok 2022 zní: „Kéž Hospodin přikáže ve dne milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou!“ (Žalm 42,9)

Písně a hudba, nesoucí se nocí, jsou jednou z charakteristických podob „Noci kostelů“ a součástí jejího bohatého programu.

Kostely, sbory a modlitebny nejen do tmavé noci svítí, ale nočním tichem se z nich nese také hudba a písně.

Rád spolu s dalšími přijímám záštitu nad touto akcí a děkuji všem, kteří se do ní aktivně zapojují.

Ať letošní červnovou nocí znějí písně a hudba přinášející povzbuzení a naději a dotek Božího pokoje a harmonie!

S přáním Božího milosrdenství a zdaru

ThDr. Tomáš Butta, Th.D.
patriarcha Církve československé husitské

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube